Anže Godec
E-naslov: anze.godec@gcn.si
Telefon: +386 8 205 32 10
Faks: +386 8 205 32 11


Anže Godec se od začetka svojega dela v odvetništvu ukvarja zlasti s področji blizu javnega sektorja, tuje pa mu niso niti zadeve iz sfere zasebnega sektorja. Na področju prava javnih naročil svetuje tako naročnikom v zvezi s posameznimi vprašanji ali vodenjem celotnih postopkov javnega naročanja kot tudi ponudnikom – zlasti pri uveljavljanju pravnega varstva. Prav tako je dejaven tudi na področju sklepanja javno-zasebnih partnerstev, kjer javnim partnerjem svetuje pri pripravi dokumentacije in pravilni izvedbi ustreznih postopkov. Zasebnim partnerjem svetuje bodisi pri pripravi vlog na posamezne razpise bodisi pri kasnejšem uveljavljanju pravnega varstva, pa naj bo to zahtevek za revizijo ali pritožba in upravni spor. Tudi sicer stranke pogosto zastopa v upravnih postopkih ali v upravnem sporu. Pri svetovanju javnim podjetjem je dejaven na vseh področjih, ki jih podjetja potrebujejo, kamor poleg splošnih pravnih vprašanj, povezanih s sklepanjem in realizacijo pogodb, sodijo tudi gospodarsko-pravne zadeve. V odvetniški pisarni Godec Černeka Nemec prevzema tudi prekrškovne in kazenske zadeve. Anže Godec je od leta 2015 precej dejaven na področju ureditve preskrbe z zdravili v Republiki Sloveniji. Izkušnje ima tudi z zastopanjem strank pred institucijami Evropske unije.

Področja dela

Javna naročila
Javno-zasebno partnerstvo
Upravno pravo
Kazensko pravo
Prekrški
Gospodarsko pravo

Objave

- Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka v primerih ogroženosti preživljanja, Davčno-finančna praksa, letnik 6, št. 1 (jan. 2005)
- Omejitev davčne izvršbe, Davčno-finančna praksa, letnik 7, št. 2 (feb. 2006)
- Pritožba v davčnem postopku, Davčno-finančna praksa, letnik 7, št. 3 (mar. 2006)
- Neposredno trženje in varstvo osebnih podatkov, Računovodstvo, davki, pravo: RDP: revija za računovodstvo, davke, carine, gospodarsko in delovno pravo ter pravo skupnosti, letnik 1, št. 7/8 (jul.-avg. 2008)
- Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo (soavtor), Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja, leto 31, št. 22 (jun. 2012)
- Dopolnjevanje ponudb po ZJN-3 s pregledom prakse DKOM (soavtor), Bilten, Uradni list Republike Slovenije d.o.o., maj 2017